Baby Centrum Podmořský Svět

Zájmové kroužky

MODERNÍ TANEC

Moderní tanec Děti se naučí základy baletu, moderního a scénického tance. Je dbán důraz na správné držení těla a rytmiku. Tanec rozvíjí pohybové dovednosti, fantazii dětí a spolupráci s ostatními dětmi. Zlepšuje pohyblivost kloubů, posiluje svalstvo a prospívá dětskému růstu. Hodina je vedena zábavnou formou s použitím mnoho her a jiných pomůcek.

Tanec je přizpůsoben věku dětí.

Pro děti již od 3 let.

AEROBIC

Aerobic Aerobic je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Děti se naučí hravou formou základní kroky a malé sestavy. Během hodiny se soutěží a hraje mnoho her.

Hodina Aerobiku je přizpůsobena věku dětí.

Pro děti od 4 let.POHYBOVÉ HRÁTKY

Pohybové hrátky jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Děti si hrají ve skupinkách, plní různé úkoly a soutěží. Během hodiny používáme různé pomůcky, jako míče, šátky, švihadla, obruče,atd.,… Bude se cvičit na básničky, říkačky a písničky pro děti.

Pro děti od 3 let.

KERAMIKA

Náplní kroužku je základní zpracování hmoty a vytvoření pěkného dárečku. U dětí podporuje rozvoj jemné motoriky, nenásilnou formou se učí  trpělivosti,  klidu a soustředěnosti na práci, rozvíjí se jejich fantazie a kreativita. Má kladné  terapeutické účinky, patrný je zvláště příznivý vliv na psychiku a odreagování se. Kroužky keramiky jsou vhodné pro všechny bez ohledu na to, zda mají děti výtvarné nadání. Keramika je vhodná i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s různými handicapy, děti hyperaktivní atd.).

Pro děti od 3-4 let.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Šikovné ručičky Na děti čeká mnoho legrace při tvoření a učení se nových technik. Budeme lepit, stříhat, trhat, navlékat,…Pokaždé si domů děti odnesou pěkný dáreček. Využijeme mnoho přírodních materiálů, nasbíraných kytiček, listů, větviček a plodin keřů a stromů. Nadále budeme používat věci a předměty, které si můžete najít i doma. Náročnost hodiny záleží na věku dětí.

Pro děti od 3 let.
ANGLIČTINA

Angličtina Děti se hravou formou naučí základní anglické pojmy. Budou si zpívat písničky a učit se různé tématické říkanky a písničky. Děti nebudou jen sedět, ale budou hrát hry, sportovat a zahrají si i divadlo. Snažíme se, aby každá lekce byla pro děti přínosná a hlavně, aby je zaujala a motivovala je.

Pro děti od 3 let.
TOPlist