Baby Centrum Podmořský Svět

Celoroční program

Vzdělávací program je postaven na zákonitostech přírody, ve kterých se střídají čtyři roční období. Vzdělávací okruhy jsou proto rozděleny do čtyř tématických bloků.

I. Radujeme se s duhovým podzimem
II. Paní zima kouzlí bílou přikrývku
III.Probouzející se příroda do kvetoucího jara
IV. Barevné léto plné pohody

Tematicky blok zahrnuje tři měsíce = čtvrtletí

ZÁŘÍ

Rodina a moje školička

• Kdo všechno přisel do školky (poprvé v MŠ, moji kamarádi, seznamovací hry, vzájemná spolupráce)
• Co děláme celý den ( denní režim ve školce, kroužky, volný čas, kouzelná slovíčka)

Cílem tohoto bloku je vřelým a laskavým způsobem usnadnit dětem vstup do MŠ. Pobyt ve školce má být pro dítě radostný, příjemný a plný her a zábavy.Děti se seznámí s denním režimem a životem v kolektivu, poznají nové kamarády a postupně budou zjišťovat, jak se chovat k druhému, k rodině, …

ŘÍJEN

Listí zlátne, stromy opadávají

• Košík plný ovoce ( ovoce + exotické ovoce, vitamíny, kompoty)
• Košík plný zeleniny (zelenina, zeleninové saláty, práce na zahradě)
• Stromy a keře kolem nás ( poznáváme stromy a keře, co se s nimi děje na podzim, stromy jehličnaté a listnaté,

Blok je zaměřen na dané věci v ročním období, jak se věci mění a na co se lidé a zvířátka připravují. Naučíme se základní druhy ovoce a zeleni. Povíme si, jak je zelenina a ovoce zdravá a plná vitamínu. Seznámíme děti i s potravinami, která nejsou pro náš organismu úplně ideální. Budeme pracovat s přírodninami, chodit na procházky do přírody a pozorovat měnící se přírodu. Tímto rozvíjíme estetické cítění dětí.

LISTOPAD

Příroda se připravuje na zimu

• Barevné kouzlení ( hra s barvou, barvy v přírodě)
• Každý má svůj domeček (kde, kdo bydlí, kde přezimují zvířátka a jejich potrava)
• Haloweenská strašidýlka (povídání si o svátku, jeho zvyky, výroba strašidýlek z dýní)

Blok je zaměřen na poznávání a práci s barvičkami. Děti si vyzkouší co se stane když se smíchají dvě barvy. Pomocí barviček budou vyjadřovat své pocity a nálady. Seznámíme se zvířátky, které můžeme v zimě vidět. Děti zjistí jak jim mohou v zimním období pomoci.

PROSINEC

Těšíme se na Vánoční čas, plný snů a očekávání

• Kouzelný zvoneček ( tradice Vánoc, Advent, koledy)
• Mikulášská besídka ( návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta v Baby Centru)
• Vůně Vánoce ( zdobení stromečku a školky, nadílka, ochutnávka cukroví)

V tomto bloku si děti prostřednictvím praktických zkušeností, výroba ozdob, dárků pro kamarády a rodiče, výzdobu třídy, strojení stromečku, apod., osvojí poznatky o lidových tradicí a zvycích vánočních svátku. Dále si budeme povídat o tom, že každý stát slaví Vánoce trošku jinak a že je pěkné tyto tradice alespoň o Vánočních svátcích dodržovat. Poznají, že je pěkné dárky dostávat, ale i dávat. Tímto se prohloubí citová vazba k rodinným příslušníkům, k dětem a lidem kolem nás.

TOPlist